Bài 19. Viết chức năng bình luận comment

Bài giảng: 1 Chuan bi csdl

=> Click vào để xem

Bài giảng: 2 Viet chuc nang them comment

=> Click vào để xem

Bài giảng: 3 Hien thi noi dung comment ra trang quan ly

=> Click vào để xem

Bài giảng: 4 Viet chuc nang duyet comment

=> Click vào để xem

Bài giảng: 5 Hien thi noi dung comment da duyet ra trang chi tiet

=> Click vào để xem

Bài giảng: 6 Viet chuc nang xem va xoa comment

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn