Bài 1: Các khái niệm cơ bản trong php

Bài giảng: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng xampp chạy file php

Video sẽ được load sau vài giây ... (Nếu không load, hãy nhấn F5 để refresh lại trình duyệt)

Bài giảng: Cách hiển thị nội dung trong file php ra màn hình

Video sẽ được load sau vài giây ... (Nếu không load, hãy nhấn F5 để refresh lại trình duyệt)

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn