Bài 20. Hướng dẫn cách phòng thủ và bảo mật cho webiste

Bài giảng: Cách tấn công qua form login

=> Click vào để xem

Bài giảng: Cách tấn công qua đường dẫn url

=> Click vào để xem

Bài giảng: Cách tấn công qua form tìm kiếm

=> Click vào để xem

Bài giảng: Cách tấn công qua form bình luận

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn