Bài 19. Ưu điểm và nhược điểm của jquery ajax

Bài giảng: Ưu điểm và nhược điểm của ajax

Video sẽ được load sau vài giây ... (Nếu không load, hãy nhấn F5 để refresh lại trình duyệt)

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn