Bài 14. Kết hợp hiệu ứng jquery và php trong chức năng login

Bài giảng: 1 Bắt sự kiện bàn phím trong jquery

=> Click vào để xem

Bài giảng: 2 Kết hợp php vào chức năng login có sử dụng jquery

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn