Bài 11. Viết chức năng comment có reply giống facebook

Bài giảng: 1 Chuẩn bị csdl cho chức năng comment có reply

=> Click vào để xem

Bài giảng: 2 Chuẩn bị giao diện

=> Click vào để xem

Bài giảng: 3 Viết chức năng xử lý cho form comment bằng jquery ajax

=> Click vào để xem

Bài giảng: 4 Viết chức năng xử lý cho form comment bằng jquery ajax (p2)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 5 Hiển thị comment từ csdl ra trang chi tiết

=> Click vào để xem

Bài giảng: 6 Hiển thị comment từ csdl ra trang chi tiết (p2)

=> Click vào để xem

Bài giảng: 7 Viết chức năng xử lý cho form reply bằng jquery ajax

=> Click vào để xem

Bài giảng: 8 Hiển thị reply từ csdl ra trang chi tiết

=> Click vào để xem

Bài giảng: 9 Bắt sự kiện click ẩn hiện cho form reply

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn