Bài 7. Viết popup quảng cáo góc trái phải màn hình bằng javascript

Bài giảng: Viết popup quảng cáo góc trái phải màn hình bằng javascript

Video sẽ được load sau vài giây ... (Nếu không load, hãy nhấn F5 để refresh lại trình duyệt)

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn