Kết hợp thẻ span và css để thay đổi định dạng text

Bài giảng: Tìm hiểu về ứng dụng của thẻ span

=> Click vào để xem

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn