Website đã cập nhật dữ liệu, tất cả các bài giảng đều đã được mở miễn phí. Nếu có thắc mắc hi vọng các bạn sẽ vào group để hỗ trợ nhau học.
Update 20/10/2016: Đã upload các file source cần thiết tren group.
Update 3/11/2016: Nếu các bạn gặp lỗi "The mysql extension is ..." khi chạy câu truy vấn kết nối với csdl thì các bạn vào bài viết này của group để xem cách khắc phục.
Update 7/11/2016: Đã upload thêm các video bài giảng "Responsive web trên các thiết bị di động" trong phần "tối ưu hóa website".
Trân trọng!

Video bài giảng - học theo thứ tự - html css php

Video bài giảng - học theo thứ tự - javascript jquery Seo + Responsive trên thiết bị di động

Video Ads

Giới thiệu: video học SEO top GOOGLE

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn