Website đã cập nhật dữ liệu, tất cả các bài giảng đều đã được mở miễn phí. Nếu có thắc mắc hi vọng các bạn sẽ vào group để hỗ trợ nhau học.
Update 20/10/2016: Đã upload các file source cần thiết trong các video bài giảng trên group.
Phiên bản xampp cần download sử dụng trong bài 1 PHP click đây.

Video bài giảng - học theo thứ tự - html css php

Video bài giảng - học theo thứ tự - javascript jquery Seo + Responsive trên thiết bị di động

Giới thiệu: video học SEO top GOOGLE

Biên soạn: Huỳnh Lê Trung Toàn © 2013-2016 by 2school.vn - XHTML Valid

https://www.facebook.com/toanhuynh.2school.vn